Personál, história

Pneumologická a ftizeologická ambulancia vznikla v r. 2001 po prechode do priameho zmluvného vzťahu so zdravotnými poisťovňami ako samostatný subjekt. V r. 2004 po priradení Ambulancie funkčnej diagnostiky vzniklo Pneumo-centrum s.r.o.

Personál našej ambulancie
Lekár: MUDr. Helena Horváthová

Po absolvovaní LFUK v Bratislave v roku 1995 začala pracovať na Pľúcnom oddelení Trnavskej nemocnice. V rokoch 1997-1998 pracovala ako sekundárny lekár na Internej klinike FN Trnava a následne v r. 1998 absovovala 1. atestáciu v obore Interná medicína, v r. 2001 získala 2. atestáciu v obore Pneumológia a ftizeológia. Od r. 2001 pracuje na Pľúcnej ambulancii V Mestskej poliklinike v Trnave. V roku 2007 bola menovaná dekrétom MZSR za krajského odborníka pre Pneumológiu a ftizeológiu a od roku 2008 je členom výboru Pneumologickej sekcie ASL SR.

foto2

Sestry:
Daniela Nováková

foto3

Bc. Dagmar Klačanská

foto1