Kontakt

Nájdete nás

Ambulancia sa nachádza v pavilóne pre dospelých Mestskej polikliniky na sídlisku Družba v Trnave – prízemie vpravo /zainformátorom/, č. dverí 26.

Mestská poliklinika
Starohájska 2
TRNAVA

Telefón: 033/5516933
Fax: 033/5516933
E-mail: horvathova@zdravita.com